Energiehuishouding

Het nadenken over wat ik nu precies verkoop, waarom en voor wie heeft nu alweer voor nieuwe inzichten gezorgd. Waar het uiteindelijk allemaal om draait is het hebben van een goede (psychische/geestelijke) energiehuishouding. Dus hoe kom je aan energie, hoe ga je er duurzaam/spaarzaam mee om en voorkom je verkwisting?

Als je daar dagelijks bewust mee aan de slag gaat, resulteert dat vanzelf in een gelukkig leven. Want wat is de definitie van een gelukkig leven? Het tevreden zijn met je huidige levensomstandigheden.

Maar als je gevoelens hebt van verdriet, angst, woede, bezorgdheid of jaloezie (psychische wanorde), zal je vast en zeker niet tevreden zijn met je huidige levenssituatie.

Ik denk te weten wat je moet/kunt doen om de energiehuishouding te optimaliseren. Dat is wat ik verkoop.

Kopen? 😂😂😂